منوی دسته بندی

پروژه ها

آموزش پالار

آموزش های پالار را از دست ندهید.

گروه پالار قصد دارد تجربیات و دانش خود را در زمینه ی نماسازی مدرن با علاقمندان به اشتراک بگذارد. منتظر آموزش‌های پالار باشید.

پروژه ی فرانتیوم

Frantium Commercial office complex -Client: Mr. Haghighat (Farzanegan-e Fars group) -Architect: Farzad Daliri -MC: Mansan Group -Project location: 22 district , Tehran -Total façade area: 10000 square meters -Service description:…

پروژه ی بام

BAM office Center -Client: Dr.Kavoosi -Architect: Farzad Daliri -Project location: Andarzgoo. Tehran -Total façade area: 4800 square meters -Service description: EPC -Major Supplier: AluK Italy, AGC  & Sepehr glass CO,…

پروژه امرالد

پروژه ی امرالد

Emerald Commercial office complex -Client: Moslemi Fard Group[MFD] -Architect: Farzad Daliri -Project location: 1 district ,  Aghdasieh , Tehran -Total façade area: 3000 square meters -Service description: EPC -Major Supplier:…