منوی دسته بندی
آموزش پالار

Do not miss the Palar tutotials

We, in Palar group are aiming to share our knowledge and experience with you. Be in touvh to use our tutorials.  

آموزش پالار

آموزش های پالار را از دست ندهید.

گروه پالار قصد دارد تجربیات و دانش خود را در زمینه ی نماسازی مدرن با علاقمندان به اشتراک بگذارد. منتظر آموزش‌های پالار باشید.

پروژه ی فرانتیوم

Frantium Commercial office complex -Client: Mr. Haghighat (Farzanegan-e Fars group) -Architect: Farzad Daliri -MC: Mansan Group -Project location: 22 district , Tehran -Total façade area: 10000 square meters -Service description:…

پروژه ی بام

BAM office Center -Client: Dr.Kavoosi -Architect: Farzad Daliri -Project location: Andarzgoo. Tehran -Total façade area: 4800 square meters -Service description: EPC -Major Supplier: AluK Italy, AGC  & Sepehr glass CO,…

پروژه امرالد

پروژه ی امرالد

Emerald Commercial office complex -Client: Moslemi Fard Group[MFD] -Architect: Farzad Daliri -Project location: 1 district ,  Aghdasieh , Tehran -Total façade area: 3000 square meters -Service description: EPC -Major Supplier:…